GMAT Cvičení

Potřebujete vědět, co je GMAT test a jak probíhá.

Příprava na GMAT® zkoušky může mít zásadní význam pro získání dobrého výsledku. Zde získejte zdarma program k přípravě na GMAT! Stáhnutí bezplatného programu GMATPrep je nejchytřejší způsob, jak začít s přípravou na GMAT test.

Registrace na GMAT test

Abyste se mohli registrovat na GMAT test, musíte najít centrum, kde test probíhá a zvolit si jeden z volných termínů. Registrovat se můžete 6 měsíců před zvoleným datem, nejpozději však 21 dní před uvedeným termínem. Registrovat na GMAT zkoušku se lze jak online, tak telefonicky. Pomůžeme Vám projít různými registračními možnostmi.

GMAT výsledek

Vaše GMAT vysvědčení je složeno z pěti výsledků: hodnocení analytického psaní, hodnocení integrovaného, matematického a jazykového myšlení a celkové hodnocení. V celkovém hodnocení GMAT zkoušky je možné získat 200-800 bodů, kde jsou shrnuty Vaše výsledky z matematické a jazykové části. Dvě třetiny účastníků nejčastěji získávají mezi 400 a 600 body.

GMAT Test - Graduate Management Admission test 2019

 

The Graduate Management Admission Test® (GMAT®) neboli GMAT test je jedinečný a efektivní test, který je již více než 50 let vstupní bránou do nejvýznamnějších obchodních škol světa. Zkouška GMAT je založená na počítačovém posouzení měřitelných studijních schopností, které jsou rozhodující pro absolvování manažerských oborů. Více než pět desetiletí výzkumu dokládá, že výsledky testu GMAT jsou spolehlivým ukazatelem akademického úspěchu v prvním roce studia.

Test GMAT měří schopnosti a dovednosti vyššího řádu spíše než fakta a znalosti z businessu a managementu. Výsledky GMAT používají obchodní školy na celém světě jako jedno z kritérií přijetí do svých studijních programů včetně MBA, oborů managementu a financí.

GMAT test je dnes používán pro více než 5700 studijních programů po celém světějako objektivní vyhodnocení akademického potenciálu perspektivních studentů bez ohledu na jejich vzdělání, občanství, věk a pohlaví.

Otestujte své schopnosti, kdy se to hodí vám, a kdy se můžete nejlépe soustředit. Výsledky GMAT jsou platné pět let, takže si sami zvolíte, zda chcete začít se svým dalším studiem hned po dokončení univerzity nebo později. Pokud se chcete ucházet o obchodní studium v následujících pěti letech, doporučujeme vám, abyste si udělali test GMAT co nejdříve, zvláště pokud ještě studujete nebo jste právě dokončili své studium a jste zvyklí dělat testy.

Testování je dostupné online po celém světě ve více než 110 testovacích centrech, každý den po celý rok. Najděte své nejbližší testovací centrum GMAT a zaregistrujte se na GMAT test již dnes!

 

  • Z čeho se GMAT test skládá a co hodnotí?

 

GMAT test má čtyři hlavní části, které měří různé typy uvažování: kvantitativní, verbální, integrované a analytické psaní. Celkový čas na test je tři a půl hodiny, ale doporučuje se počítat se čtyřmi hodinami zahrnujícími možné přestávky. Čtyři části testu po sobě následují v tomto pořadí:

 

1. Hodnocení analytického psaní: tuto část tvoří 30 minutová argumentační esej. Budete seznámeni s určitým tvrzením a vaším úkolem bude ho analyzovat z různých úhlů a podle různých kritérií. Téma tvrzení je všeobecně z oblasti související s obchodem a jemu blízkých oborů. Podrobná znalost tématu eseje není nutná, neboť vaším úkolem bude pouze problém analyzovat a argumentovat. Nebudete tázáni uvést své vlastní názory na dané téma.

2. Zpracování a vyhodnocování informací: Ukažte školám i personalistům své schopnosti uvažování právě v této části. Tato 30 minutová část má 12 otázek sestavených tak, aby měřily vaši schopnost vyhodnotit data různého typu a různých zdrojů. Tato část testu sleduje následující schopnosti: uspořádání informací, jejich vnitřní souvislosti, používání informací jako argumentu při řešení komplexních problémů, skládání informací z různých grafů, textů a čísel. Schopnosti, které se používají v této části testu, jsou velmi důležité při studiu managementu a v pracovním prostředí s množství informací z různých stran.

3. Kvantitativní část: Tato 75 minutová část sestává z 37 otázek, které měří vaši schopnost řešení kvantitativních problémů, hodnocení a interpretaci grafických dat. Prolínají se zde dva typy otázek – řešení problémů a dostatečnost dat. Obě části vyžadují znalosti aritmetiky, základní matematiky a běžně užívané geometrie. Tato část testu sleduje schopnosti myšlení jako protiklad matematických schopností.

4.Verbální dovednosti: Tato 75 minutová část sestává ze 41 otázek, které sledují vaši schopnost číst a srovnávat písemný materiál, vyhodnocovat a logicky argumentovat, stejně jako opravovat písemný materiál podle standardní písemné angličtiny. Porozumění textu, opravování vět a otázky k přečtenému textu jsou součástí této sekce testu.


  • Jak funguje počítačově přizpůsobená forma GMAT testu?

 

Kvantitativní a verbální části GMAT testu jsou otázky s výběrem správné odpovědi, zpracovávány počítačově a individuálně přizpůsobené úrovni uchazeče. Všeobecně platí, že čím více otázek odpovíte správně, tím náročnější budou následující otázky. Pokud omylem odpovíte některou otázku špatně nebo odpovíte správně pouze náhodou, test se podle vaší úrovně k otázkám vrátí. Počítačově přizpůsobená forma testu znamená, že nestrávíte příliš mnoho času u otázek, které jsou pro vás příliš náročné nebo příliš jednoduché. Test tak podává přesnější výsledky než statický test a navíc jej absolvujete za kratší dobu.

Pozor: Protože počítač vyhodnocuje každou vaši odpověď předtím než máte možnost odpovědět na další otázku, není možné otázky přeskočit, měnit nebo se vracet k předešlým odpovědím.